اگر تا کنون با سامانه های پیامکی کار کرده باشید با عبارت ” بلک لیست مخابرات ” یا ” ارسال نشده ” مواجه شده اید که همه ی پنبه های شما در این لحظه رشته شده اند.

هدف شما از اخذ پنل پیامکی ، بازاریابی پیامکی یا اطلاع رسانی های موردنظرتان است که اگر با مشکلی که در بالا ذکر شد، مواجه شدید، بخشی از بازاریابی شما ناموفق خواهد بود.

لیست سیاه مخابراتی چیست؟

از حدود 12 سال پیش که سامانه های پیامکی راه اندازی شدند، شرکت ها، ادارات یا حتی اشخاص حقیقی نسبت به دریافت سامانه پیامک اقدام نمودند و گاهاً با ارسال پیامک های متعدد ، بی معنا و مفهوم و حتی پیامک هایی به منظور ایجاد مزاحمت برای مخاطب ، نارضایتی مردم را ایجاد نمودند.

پس از گذشت 5 سال یعنی سال 90، مخابرات ساز و کار جدیدی برای پایش افرادی که تمایل به دریافت اینگونه پیامک ها نداشتند، ایجاد نمود که شماره این افراد در لیست سیاه مخابرات قرار گرفته و پیامک تبلیغاتی را دریافت نمیکردند.

لیست سیاه یا بلک لیست مخابرات ، لیست شماره‌هایی است که به صورت داوطلبانه و آگاهانه از دریافت پیامکهای تبلیغاتی انصراف داده‌اند.

شاهوار پیام هر لحظه در کنار شماست.

مطالب تصادفی