سامانه پیامک برای مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم

با عنایت به نزدیک شدن موعد ثبت نام کاندیداهای محترم نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، شاهوارپیام مثل سال های گذشته در کنار شما بزگواران خواهد بود. در ادامه قصد داریم بخشی از امکانات موجود در شاهوارپیام برای تبلیغات برنامه ها و توانمندی های شما عزیزان را معرفی نمائیم.