شاهوار پیام در در راستای پیشبرد اهداف خود و حضور در بین ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده کشوری، دومین سری  آهنگ پیشواز پاپ را ارائه نمود.

مفتخریم به اطلاع شما عزیزان برسانیم،آثار هنرمند عزیز و محبوب، آقای علی سفلی در سیستم آهنگ پیشواز ایرانسل نیز منتشر گردید. لیست آوای انتظار ایشان در ذیل به اطلاع شما می رسد:

عکس ماه 1 2616712
عکس ماه 2 2616713
عکس ماه 3 2616714
دیگه نمیترسم 1 2616715
دیگه نمیترسم 2 2616716
دیگه نمیترسم 3 2616717
دیوار به دیوار 1 2616718
دیوار به دیوار 2 2616719

مطالب تصادفی